Yazdır e-Posta

BEM ANAOKULU VİZYONU   

Vizyonumuz her çocuğun birey, öğrenen ve hızla değişen dünyanın üyesi olarak çağdaş eğitim ilkeleri, değerleri ve amaçları doğrultusunda çok yönlü gelişiminin sağlandığı, varolan potansiyelinin artırıldığı, beyninin ve kalbinin yarınlara hazırlandığı, bilimsel bilgiler ışığıda tasarlanmış, çocuk merkezli, güven sevgi, saygı, mutluluk ve öğrenme sevinci dolu, üretken, sağlıklı, eşit fırsatların sunulduğu, destekleyici, kaliteli ve etkili bir okul çevresi oluşturmaktır.

BEM ANAOKULU MİSYONU

Misyonumuz dünyadaki bilimsel bilgi, uygulama ve yeniliklerin sentezlenmesiyle geliştirilen BEM modeliyle dünyanın en iyi eğitimini sunan,

  • 2-6 yaş çocuklarının (fiziksel-psikomotor, toplumsal, duygusal-duyuşsal, akademik, bilişsel-zihinsel, sanat-estetik, yaratıcılık ve kişisel) boyutlarda gelişmelerinin hızlandırıldığı,

  • kendine, çevresine, öğrenmeye, gelişmeye, yaşama yönelik olumlu tutum, beceri ve alışkanlıklarla yaşam boyu mutluluk ve başarı temellerinin atıldığı ve yaşama yeterliliklerinin kazandırıldığı,

  • çocuk yetiştirmede ve eğitimde bilimsel anlayışın geliştirilmesine, yayılmasına ve egemen olmasına katkıda bulunan,

  • iki dilli, uluslararası standartlara uygun, etkili, kaliteli, sürekli gelişen bir okul olmaktır.