Yazdır e-Posta

İLKELERİMİZ 

 • Gelişme, yeterli ve etkili olma isteği insanın doğasında vardır. Dolayısıyla, çocuklar sürekli bir gelişim çabası içindedirler. Yetişkinlerin görevi onlara yardım etmektir.

 • Okul çocuğun yalnızca bugününden değil yarınından da sorumludur.

 • Eğer uygun koşullar sağlanırsa her çocuk her alanda gelişebilir.

 • Potansiyelinin sonuna kadar geliştirilmesi ve gelişiminin hızlandırılması her çocuğun hakkıdır.

 • Asıl olan çocuğun çok yönlü (fiziksel-psikomotor, toplumsal, duygusal-duyuşsal, akademik, bilişsel-zihinsel, sanat-estetik, yaratıcılık ve kişisel) gelişimidir ve bunu sağlamak eğitimsel zorunluluktur.

 • Yarışma tahrip eder, işbirliği geliştirir.

 • Özdisiplinli, üretken, eğlenceli, olumlu, destekleyici çevre ve olumlu duygular gelişimi hızlandırır, tehdit ve ceza yavaşlatır.

 • Sosyal etkileşim geliştirir.

 • Her çocuk tektir. Öğretim bireyselleştirilmeli ve her çocuğun gereksinim duyduğu başarı fırsatları sunulmalıdır.

 • Çocukların potansiyelleri, zekaları, öğrenme kapasiteleri ve güdüleri artırılabilir.

 • Eğitimde önemli olan bilme merakı ve öğrenme sevinci uyandırmak ve beslemektir.

 • Öğretimin temelinde özdüzenleme, aktif bilgi işleme, kısacası aktif öğrenme vardır.

 • Öğrenme ve gelişme bir yaşam stilidir ve yaşam boyudur.

 • Çocuğun eğlenerek ve zevk alarak öğrenmesi sağlanmalıdır.

 • Demokratik ortam en geliştiricidir.

 • Okul - aile işbirliği vazgeçilmezdir.

 • Bilimsellik, etik, üretkenlik, nesnellik, işbirliği/yardımlaşma, araştırma, toplumsal sorumluluk, etkililik, mükemmellik, sürekli gelişme, yaratıcılık ve coşku vazgeçilmez değerlerdir.

 • Okulun yalnızca kendi çevresine değil topluma yönelik de sorumlulukları vardır.

 • Okul çocuktaki cevherleri bulur ve geliştirir.

 • Okul sürekli olarak akademisyenler, veliler, öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanlar tarafından değerlendirilir ve sonuçlar okulu en iyisi yapma yolunda kullanılır.