Yazdır e-Posta

ÖĞRETMENLERİMİZ

 

  • etkili öğretmen özelliklerini taşırlar.

  • akademisyenler tarafından titizlikle seçilirler.

  • sürekli olarak kendileri, meslektaşları, öğrenciler, veliler ve akademisyenler tarafından değerlendirilirler.

  • bilimsellik ve yenilikler için sürekli eğitim alırlar.

  • derslerin tasarımından sorunların çözümüne her aşamada birbirleriyle, okulun diğer çalışanlarıyla ve ailelerle işbirliği yaparlar.

  • görevlerini dürüstlük, etik, üretkenlik, bilimsellik, çocuk merkezlilik, nesnellik, etkililik ilkeleri doğrultusunda ve sorumluluk bilinciyle yaparlar.

  • sigara ve benzerlerini kullanmazlar.

  • çağdaş öğretmen rollerini (rehberlik, model olma, liderlik, güdüleyicilik, tasarımcılık, araştırmacılık, yaşam boyu öğrenme) yerine getirirler.

  • çağdaş değerlere inanırlar.