Yazdır e-Posta

ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BEM Anaokulu çocukların fiziksel-psikomotor, toplumsal, duygusal-duyuşsal, akademik, bilişsel, kişisel, sanat-estetik, yaratıcılık alanlarında çok yönlü gelişimini sağlamak için zengin etkinlik fırsatları sunar. Aşağıda listesi verilen etkinlikler her fırsatta diğer etkinliklerle birleştirilerek ya da ayrıca uygulanır. Çekirdek (core) program etkinliklerinin her gün uygulanması zorunludur. Destekleyici program etkinliklerine çocuğun yaşına ve ilgi düzeyine göre günaşırı ya da haftanın belli günlerinde yer verilir. Etkinliklerin sıklığı, süresi, düzeyi ve içeriği yaş gruplarına göre değişebilir. Örneğin kişisel gelişim etkinlikleri 2-3 yaş gruplarında haftada 2 kez yer alırken 4-6 yaş gruplarında hergün yer alabilir. Günlük planlar BEM Eğitim Programı çerçevesinde ve çocukların da katılımıyla hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Çekirdek Program Ekinlikleri (Hergün zorunlu)

 • İngilizce (hergün 2-3 yaş gruplarında 2 saat, 4-5-6 yaş gruplarında 3 saat )

 • Akademik (Dil, Matematik, Fen-Doğa, Sosyal Bilgiler, Okuma Yazmaya hazırlık)
 • Sanat (Resim, Müzik, Heykel)
 • Oyun -Psikomotor Çalışma - Spor
 • Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Zihin Geliştirme (Zekayı kullanma ve geliştirme, yaratıcılık,   problem çözme, etkili düşünme ve öğrenme stratejileri.
 • Özbakım

Destekleyici Program Etkinlikleri

 • Kişisel Gelişim (Çatışmaların çözümü, özgüven, olumlu benlik kavramı, etkili iletişim, etik değerler, sağlıklı yaşama alışkanlıkları, girişkenlik, sorumluluk alma, okuma alışkanlığı vb.)
 • Gerçek Yaşam (Bahçe, Mutfak, Düzenlilik, Tutumluluk, Planlılık) Çalışmaları
 • Toplumsal Gelişim – Aktüalite
 • Satranç
 • Drama
 • Tiyatro
 • Bale – Ritmik Jimnastik – Dans
 • Müzik
 • Folklor
 • Step