Yazdır e-Posta

DEĞERLERİMİZ 

 

Etik: Her davranışımızın çocuğun geleceğini etkiliyor olması nedeniyle bütün adımların çocuğun lehine atılması.

Çocuk Merkezlilik: Öğretimin her bir çocuğun gereksinimlerine göre tasarlanması.

Etkililik: Çağdaş eğitimsel amaçlara ulaşma.

Mükemmellik: Öğretmenlerin ve öğrencilerin en iyi performansı göstermesi.

Toplumsal Sorumluluk: Okulun yalnızca çocuğun değil toplumun gelişiminde de rolünün olması ve bunun yerine getirilmesi.

Bilimsellik: Bütün kararların ve uygulamaların bilimsel ölçütlere uygun olması.

Nesnellik: Okulun bütün etkinliklerinde hiçbir çocuğa ve çalışana ayrıcalık tanınmaması.

Sürekli Gelişme: Toplumda, dünyada, eğitim ve sağlık alanlarınaki yeniliklerin ve gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması.

Üretkenlik/Çalışkanlık: Üstlendiğimiz BEM Anaokulu ve çevresel sorumluluklarımız için gece-gündüz gayret edilmesi.

İşbirliği: Özelde BEM çocuklarının genelde dünya çocuklarının sağlıklı gelişimi ve eğitimi için aile, okul ve çevrenin elele vermesi ve işbirlikli okul modeli.

Yaratıcılık: Çocukların gelişimi için orijinal ve yararlı tasarım ve düşüncelerin üretilmesi ve çocuğun yaratıcılığının teşvik edilmesi.

Coşku: BEM Anaokulu'nda ve BEM'lilerin çevresinde gelişimin coşkusunun sel gibi akması.