Yazdır e-Posta

BEM ANAOKULU AMAÇLARI


BEM Anaokulu Amaçları aşağıdaki listede de görüleceği gibi Fiziksel-psikomotor, akademik, zihinsel-bilişsel, toplumsal-yaşama, sanat-estetik-yaratıcılık, kişisel gelişim ve duyuşsal-duygusal gelişim alanlarında yoğunlaşmaktadır. Her gelişim alanında MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaçlara BEM'e özgü eklemeler yapılmıştır ve örnekleri listede sunulmuştur. Yapılan incelemelerde özellikle İngilizce, Kişisel Gelişim ve Zihinsel-Bilişsel alan hedeflerinin ülkemizde ihmal edildiği görülmüştür.

Örneğin, İngilizce'de şarkı, renk, hayvan ismi gibi öğrenmelerin çok ötesine geçilmeli ve İngilizce hedefleri çocukların almaya en uygun oldukları okul öncesi dönemde gerçekleştirilmelidir.

Bu durum, Kişisel Gelişim ve Zihinsel-Bilişsel alanlar için de söz konusudur. Zihnin de kaslarımız gibi alışkanlıklarının olduğu, zihni etkilice ve üretkence kullanma alışkanlıklarının kazandırılmasına ve çocukların zeka gelişimlerinin hızlandırılmasına ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olduğu bilinmektedir. Daha da önemlisi zihinsel-bilişsel ve kişisel gelişim alanı hedeflerinin diğer alanlara, yaşam boyu öğrenmeye ve etkilice yaşama becerilerine temel oluşturmasıdır.

 


BEM Anaokulu Gelişim Alanları ve Örnek BEM Hedefleri

 

Alan

Örnek BEM Hedefleri

Fiziksel-Psikomotor

Rahatlama tekniklerini uygulayabilme

Akademik (Türkçe, Dil, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen-Doğa Çalışmaları, Okuma-Yazmaya Hazırlık)

 • İngilizce (telaffuzu ve tonlaması uygun, alamlı ve kurallı) sözlü anlatım becerisi
 • İngilizce'de dinlediğini anlayabilme
 • İngilizce sözcük bilgisi
 • İngilizce gramer kurallarını uygulayabilme

Zihinsel-Bilişsel

 • Yaşamboyu öğrenme becerileri
 • Etkili çalışma alışkanlıkları
 • Etkili (bilimsel, eleştirel, yaratıcı ve stratejik) düşünme becerileri
 • Yaratıcı problem çözme becerileri
 • Dikkat toplama stratejilerini kullanabilme
 • Özdüzenleme stratejilerini kullanabilme
 • Zeka alanlarını aktifleştirip geliştirebilme
 • Zihnin üretken alışkanlıkları

Toplumsal-Yaşama

 • Etkili iletişim becerileri
 • Hak ve sorumluluklarnın farkında olabilme
 • Çatışmalarını yapıcı olarak çözebilme
 • Farklılıklara saygı gösterebilme
 • Grup çalışları yapabilme
 • Çevresel ve toplumsal duyarlılık
 • Tüketim bilinci ve tutumluluk

Sanat-Estetik

 • Sanat eserlerini değerlendirebilme
 • Estetik, güzel ürünlerden zevk alabilme

Duygusal-Duyuşsal

 • Kendine, diğer insanlara, doğaya ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum
 • Öğrenme ve gelişme sevinci
 • Yüksek özyeterlilik algıları
 • Öğrenme güdüsü ve bilme merakı
 • Duygularının farkında olabilme ve onları yönetebilme

Kişisel Gelişim

 • Hızla değişen ve giderek karmaşıklaşan dünyada yaşama becerileri
 • Etkili zaman kullanma alışkanlığı
 • Okuma alışkanlığı
 • Duyularını etkilice kullanabilme
 • Etkili kararlar verme gücü
 • Stres, başarısızlık gibi olumsuzluklarla başedebilme
 • Dengeli beslenme, temizlik, özbakım ve spor alışkanlıkları
 • Etik değerlere önem verebilme
 • Girişkenlik, sorumluluk gibi etkili insan özelliklerine sahip olabilme