Yazdır

BEM MODELİ


Herşeyin en iyisini sunmak için yepyeni bir bina inşa ettik ve içine iyi malzemeler koyduk. Ancak bunun yeterli olmadığının, okulları; binaların, malzemelerin değil içinde olup bitenlerin etkili okul yaptığının bilincindeyiz. Bu nedenle eğitim modeli en çok titizlendiğimiz boyut oldu.

Bütün ünlü kuram ve modeller hem evrensel hem ulusal bağlamda değerlendirildikten sonra BEM Modeli olarak adlandırdığımız eğitim modeli ortaya çıkarılmıştır.

BEM Modelinin temelinde yer alan faktörler şunlardır:

1. Literatür ve bilimsel gelişmeler.

2. Dünyadaki başlıca kuram ve modellerin güçlü yönleri (aşağıda bazı örnekleri sunulmaktadır).

3. Okul Kurucusunun (a) çeşitli ülkelerdeki gözlemleri, (b) akademik çalışmaları ve (c) katıldığı bilimsel toplantılardaki tartışmalar.

BEM Modelinin merkezinde son zamanların en popüler öğretim modeli olan 'Aktif Öğrenme' bulunmaktadır. Aktif Öğrenmenin sunduğu yüzlerce öğretimsel iş ve öğretim tekniği arasından çocuğa, konuya, amaçlara göre seçimler yapılmaktadır. Uygulamalar BEM Modeli şemasında yer alan diğer konulardaki bilgilerle sentezlenerek zenginleştirilmektedir.

 
BEM MODELİNE TEMEL OLAN DÜŞÜNCE ÖRNEKLERİ

Waldorf: Hayalgücü, yaratıcı ve analitik düşünmenin rolü, ev tipi çevre, doğal malzemeler, üretkenlik.

Montessori: Çocuğun yetişkin olma planı, öğrenme materyalleri, aydınlatma ve estetikli ilgili önerileri, kendini güdüleme ve kontrol etme ilkeleri, duyuların eğitimi ve gerçek yaşam etkinlikleri.


Bilişsel Çıraklık Modelinin "giderek azalan destek" ilkesi.

Vygotski: Yaklaşık gelişim alanı, sosyal etkileşim ve içsel konuşma kavramları.

Beyne Dayalı Öğrenme: Öğrenmenin uğraştırıcılık, beynin tehditten hoşlanmaması gibi ilkeleri.

Kolb, Dunn ve Dunn: Öğrenme Stillerinin çeşitliliği.

Bandura'nın Model Alma, özyeterlilik ve özdüzenleme çalışmaları.

Tam Öğrenmenin tam öğrenme ölçütü ve telafi eğitimi önerileri.

Marzano'nun olumlu algı ve duygular kavramları.

High Scope: Öğrencilerin planlama sürecine katılmaları.

Bruner'in merak ve karşılıklılık ilkeleri.

Piaget'nin özümleme ve özümseme kavramları.

Not: Ayrıntılı bilgi edinmek isteyen eğitimciler için uygulamalı seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca yayınlarımıza bakılabilir.